Polikliniek Dronten

Keurmerken, prijzen en ranglijsten van St Jansdal

Het St Jansdal behaalt regelmatig prijzen of keurmerken, of komt voor in de ranglijsten. Dit komt door de inzet van alle medewerkers. Toch is in de gezondheidszorg, heel goed nog niet goed genoeg. Dat is de reden dat wij als ziekenhuis doorgaan met werken aan kwaliteit en veiligheid. Een hoge notering op ranglijsten is mooi, maar geen doel op zich. Goede zorg en tevreden patiënten. Daar gaat het om. De patiënt moet zich veilig, goed behandeld, geborgen en thuis voelen. ‘Je zorgt voor elkaar’, dat is het motto van St Jansdal.

 

 

 

Freya Pluim fertiliteitszorg. Als zwanger worden niet lukt..

Behaald in: mei 2016

 

Paren met een kinderwens, en waarbij na een jaar onbeschermde gemeenschap geen zwangerschap is ontstaan, kunnen terecht op de polikliniek fertiliteit van ziekenhuis St Jansdal. Deze poli heeft met trots de Freya Pluim ontvangen van de gelijknamige patiëntenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Toekenning van de Pluim wil zeggen dat de fertiliteitszorg voldoet aan hoge kwaliteitscriteria.

 

 

Het Groene vinkje voor prostaatkankerzorg

Behaald in: 2016

 

Het St Jansdal heeft opnieuw het 'groene vinkje’ voor prostaatkankerzorg ontvangen. Het groene vinkje is een keurmerk, waarmee wordt aangegeven dat ons ziekenhuis voldoet aan de minimale voorwaarden voor goede prostaatkankerzorg. In de Patiëntenwijzer Prostaatkanker kunt u zien welke ziekenhuizen bij u in de buurt aan de voorwaarden voldoen. Deze Patiëntenwijzer is ontwikkeld door de ProstaatKankerStichting.nl en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, in samenwerking met het onderzoeksbureau MediQuest.

 

 

Vier sterren voor het Slaap-/waakcentrum Harderwijk

Behaald in: 2017

 

Het Slaap-/Waakcentrum Harderwijk, onderdeel van Ziekenhuis St Jansdal, houdt zich bezig met de diagnose en behandeling van slaapapneu. Het centrum behoort tot een van de topklinieken in ons land en ontving vier van de vijf sterren van ApneuVereniging Nederland.

 

 

Spataderkeurmerk

Behaald in: 2017

 

Het St Jansdal voldoet aan specifieke kwaliteitscriteria van het Spataderkeurmerk. Deze criteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en vaatlaboranten.

Milieuthermometer Zorg Zilver

Behaald in: augustus 2017

 

St Jansdal voldoet aan de gestelde criteria om het certificaat te behalen. Criteria over onder andere het gebruik van energie en water, afval, gevaarlijke stoffen en inkoop. Veel afdelingen van het ziekenhuis zijn hier blijvend intensief mee bezig. Zo is St Jansdal overgegaan op volledig groene stroom. 

 

 

Borstvoedingsvriendelijk ziekenhuis

Stichting Zorg voor borstvoeding

Behaald in: september 2015

 

Het Moeder&Kind Centrum heeft een tweede hercertificering van het WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding gekregen. Dat betekent dat het St Jansdal onder andere voldoet aan de strenge richtlijnen rondom het borstvoedingsbeleid, het in dienst hebben van lactatiekundigen, het geven van voorlichting aan alle zwangeren en rooming-in. Het St Jansdal ontving een groot compliment  over het zoveel mogelijk nabootsen van een natuurlijke bevalling na een keizersnede.

 

 

 

Neokeurmerk Moeder&Kind Centrum

Behaald: september 2015

Het Moeder&Kind Centrum biedt uitstekende zorg voor pasgeborenen. Zorg die bovendien past bij de behoefte van ouders en hun pasgeboren kindje. Het Neokeurmerk is een initiatief van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC). 

 

 

 

Vaatkeurmerk voor Vaatcentrum St Jansdal

Behaald: 2016

 

De aandacht die het St Jansdal besteedt aan de zorg voor vaatpatiënten in het Vaatcentrum Harderwijk is opnieuw bekroond in de vorm van het ‘Keurmerk Vaatzorg 2016’. Het keurmerk helpt vaatpatiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt aangeboden.

 

 

Borstkankerzorg voldoet aan eisen BVN

Behaald in: 2017

 

De borstkankerzorg in Mammacentrum Harderwijk is kwalitatief hoog en voldoet aan de strenge eisen die de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg in Nederland. Daarom heeft het Mammacentrum, onderdeel van ziekenhuis St Jansdal, voor de zevende keer op rij het roze lintje uitgereikt gekregen door de BVN. Het roze lintje is een symbolisch keurmerk voor borstkankerzorg waarbij patiënten de zorg krijgen zoals de BVN deze graag ziet. Een ziekenhuis moet aan strenge criteria voldoen om een lintje toegekend te krijgen.

 

 

 

Ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie

Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)

Behaald in: september 2013

Het NIAZ komt het St Jansdal eens per vier jaar bezoeken om vast te stellen of het kwaliteitssysteem van het ziekenhuis aan de gestelde normen voldoet. In september 2013 heeft het St Jansdal de toets met glans doorstaan. Het ziekenhuis is er zelfs als eerste ziekenhuis in Nederland en Vlaanderen in geslaagd om aan álle NIAZ-normen te voldoen. Het St Jansdal wordt daarom toegevoegd aan de eregalerij van “best practices”.

 

 

 

 

Certificaat Laboratorium voor Medische Microbiologie

- Raad van Accreditatie 

Behaald in: juni 2015

Het laboratorium voor Medische Microbiologie kreeg een kwaliteitscertificaat van de Raad van Accreditatie. Dit betekent dat het lab voldoet aan de gestelde eisen en werkt volgens de richtlijnen van CCKL.

 

Pluscertificaten 

 

Diabeteszorg voor volwassenen

Behaald in: april 2015

Het St Jansdal beschikt over een Diabetescentrum en heeft het Pluscertificaat voor diabeteszorg voor volwassenen ontvangen. Dit omdat zij goede diabeteszorg leveren volgens de zorgstandaard van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en voldoen aan de eisen van Achmea. 

 

Heup- en knievervanging

Behaald in: april 2015

Het Pluscertificaat voor de heup- en knievervanging heeft het ziekenhuis ontvangen, omdat de orthopedie goed scoort op patiëntenervaringen, een laag percentage wondinfecties heeft en een laag percentage noodzakelijke heroperaties heeft. 

 

Ouderenzorg

Behaald in: oktober 2014

Wij hebben het Plus-certificaat Ouderenzorg ontvangen, omdat wij voldoen aan alle gestelde criteria van Achmea voor goede ouderenzorg en de criteria die zijn genoemd in het keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuizen.

 

Voorkeursaanbieder staarbehandeling

Behaald in: 2014

Ziekenhuis St Jansdal heeft van zorgverzekeraar Achmea en alle daartoe behorende zorgmerken de status van voorkeursaanbieder staarbehandeling ontvangen

 

 

Bronzen Smiley

Vereniging Kind & Ziekenhuis

 

Kraamafdeling sinds 2015

Dagbehandeling sinds 2008 

Smiley kinder- en tienerafdeling sinds 2006

 

De smiley is een keurmerk van Stichting Kind&Ziekenhuis voor kindvriendelijke zorg en voorzieningen. Het St Jansdal probeert met kinderen extra rekening te houden om angst, stress en pijn zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

 

 

HR Proffie Veerkrachtprijs 2014

Behaald in: 2014

Ziekenhuis St Jansdal is de winnaar van de HR Proffie Veerkrachtsprijs 2014. Deze prijs wordt toegekend aan die organisatie die heeft laten zien hoe goed HR kan inspelen op veranderende omstandigheden. Volgens de jury is het St Jansdal een organisatie die ondanks druk van buitenaf op eigenheid blijft scoren tegen de fusiegolf in. Nog niet eerder is deze prijs toegekend aan een ziekenhuis.

‘Beste ziekenhuis’ Elsevier 

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk behaalde gemeten over de jaren 2010 tot en met 2014 de hoogste eindscore van alle ziekenhuizen.

 

Veilig, nauwgezet en up-to-date in de medische zorg, betrouwbaar en solide als organisatie, en optimaal als begeleider en voorlichter van de patiënt. Dat zijn de kwaliteitseisen die Elsevier stelt aan de Nederlandse ziekenhuizen.

 

 

 

 

 

 

 

Accreditatie volgens de ISO 15189-normen voor Klinisch chemisch laboratorium en Trombosedienst

Behaald: juli 2014

 

Het Klinisch chemisch laboratorium en de Trombosedienst van hebben in juli 2014 als eerste Klinisch chemisch laboratorium en Trombosedienst in Nederland de accreditatie volgens de ISO 15189-normen behaald. Zij voldoen hiermee aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen voor Medische Laboratoria. Hiermee laten het Klinisch chemisch laboratorium en de Trombosedienst zien dat zij aantoonbaar goede kwaliteit leveren aan patiënten en artsen.

 

 

Vijf sterren en een derde plaats voor gastvrijheidszorg
Behaald: juli 2014

St Jansdal in de top 3 gastvrijheidszorg! Vijf sterren en derde plaats. Gastvrijheid neemt een steeds grotere plaats in binnen de zorgsector en kan veel voor patiënten en hun naasten betekenen. Volgens het St Jansdal is het allerbelangrijkste van gastvrije zorg dat je je hart openstelt voor de gasten. Mensen moeten zich thuisvoelen!

 

 

 

 Veiligvoedsel.nl

Veiligvoedsel.nl

Ontvangen in: mei 2014 

  

De partnerkeuken van ziekenhuis St Jansdal heeft van Veilig Voedsel.nl het cijfer 9.3 gekregen. Hiermee is een verlenging van het keurmerk Veilig Voedsel.nl gegarandeerd. Met dit keurmerk voldoet de keuken aan de warenwettelijk gestelde eisen omtrent hygiëne en voedselveiligheid van Veiligvoedsel.nl. Voor het ziekenhuis en vooral voor de keukenbrigade is dit een prestatie om trots op te zijn. Voor patiënten en cliënten is dit het teken dat de partnerkeuken ook op het gebied van de voedselverstrekking gegarandeerd en gecontroleerd goede zorg biedt.

 

 

 

 

 

 

Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2013

Behaald in: oktober 2013

 

Ziekenhuis St Jansdal is in het bezit van het keurmerk ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2013’. De seniorenbonden Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM hebben alle 135 ziekenhuizen in Nederland gescreend op seniorvriendelijkheid. Van deze ziekenhuizen kregen 45 ziekenhuizen het keurmerk toegekend. De ouderenorganisaties lieten senioren in tweetallen de ziekenhuizen in Nederland bezoeken om deze te testen op seniorvriendelijkheid. Het keurmerk is bedoeld om ziekenhuizen te stimuleren om hun zorgprocessen, beleid en fysieke omgeving beter af te stemmen op de toenemende groep kwetsbare oudere patiënten.

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitszegel Dermatologie

Behaald in: april 2013

 

De polikliniek Dermatologie van ziekenhuis St Jansdal heeft van Huidpatiënten Nederland (HPN), het Kwaliteitszegel Dermatologie ontvangen. Het Kwaliteitszegel maakt duidelijk aan het publiek welke ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra goede kwaliteit van zorg bieden aan huidpatiënten.


 

 

 

Vijfde plek in AD ziekenhuis top 100

Behaald in: oktober 2012

 

Met de AD Ziekenhuis Top 100 kan de patiënt alle ziekenhuizen in Nederland op hun prestaties beoordelen. Voor deze ranglijst is gebruik gemaakt van 33 criteria, waarvan 29 betrekking hebben op medische kwaliteit.

 

 

 

 

Meest aantrekkelijke ziekenhuis om voor te werken

Behaald in: september 2012

 

Ziekenhuis St Jansdal is het `Meest aantrekkelijke ziekenhuis om voor te werken'. Vakjuryvoorzitter Henk Bakker maakte dit bekend tijdens het tweede Nationale Zorg Jaarprijsgala in Nieuwegein. "St Jansdal onderscheidt zich in de breed gedragen aandacht voor veiligheid en slaagt erin te blijven investeren in hun medewerkers.”

 

Ook werken in het meest aantrekkelijke ziekenhuis om voor te werken? Bekijk onze vacatures.

 

 

 

Gorter en De Graaff prijs 

Jan van der Weide, klinisch chemicus en hoofd van het Klinisch Chemisch Laboratorium van ons ziekenhuis, heeft Gorter en De Graaff-prijs 2012 gekregen. Dit vanwege zijn jarenlange inzet voor het onderzoek naar de toepassing van farmacogenetica in de psychiatrie. Het is heel bijzonder dat een klinisch chemicus van een perifeer ziekenhuis deze prestigieuze prijs ontvangt.  

 

De Gorter en De Graaf-prijs is ingesteld in 1981 en is bestemd voor hen die gedurende jaren sterk hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en profilering van de klinische chemie als een klinisch en ondersteunend specialisme.   

 

 

Zevende plaats koploperslijst diabeteszorg

Behaald in: januari 2012

 

Ruim een miljoen Nederlanders hebben diabetes. Met de juiste zorg is er goed mee te leven. Daarom zocht de Consumentenbond uit welke ziekenhuizen het best voor diabetespatiënten zorgen. St Jansdal behoort tot de koplopers en staat landelijk op de zevende plaats in deze koploperlijst.

 

Het St Jansdal werkt met een multidisciplinair diabetesteam. Dit betekent dat een compleet team van zorgverleners bij de behandeling van diabetes betrokken is, ieder met hun eigen specifieke deskundigheid. Het team bestaat onder andere uit een internist, oogarts, diabetesverpleegkundige, voetenspecialist en diëtist.

 

 

Dr Yep

St Jansdal uitgeroepen tot topziekenhuis

Behaald: november 2011

 

Ziekenhuis St Jansdal is op 1 november 2011 tijdens het 'Nationale Zorg Jaarprijs' uitgeroepen tot het beste ziekenhuis in de categorie algemene ziekenhuizen en het beste ziekenhuis van de provincie. De prijzen staan allemaal vermeld in de Dr. Yep Jaargids 2012.

 

 

  AME Research

7e positie in AME Healthcare top 100
Behaald in: november 2010

 

Met de AME healthcare top 100 kan iedereen alle ziekenhuizen in Nederland op financieel presteren beoordelen. Het St Jansdal staat op de zevende plaats.

 

 

Mantelzorgvriendelijk ziekenhuis

Mantelzorgvriendelijk ziekenhuis

Werk & Mantelzorg

Behaald in: november 2009

 

Het St Jansdal heeft de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ in ontvangst mogen nemen. Volgens de mantelzorgorganisatie werkt het St Jansdal aan het bespreekbaar maken van het thema. Er wordt samen met de Mantelzorger gewerkt aan het vinden van oplossingen op maat, denk hierbij bijvoorbeeld aan het toepassen van verlofregelingen. Het ziekenhuis stelt zich ook flexibel op bij het aanpassen van werktijden en wordt het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om even een aantal uren minder te werken.

 

 

  Ultimo award

Ultimo award

Ultimo

Behaald in: oktober 2009

 

Het St Jansdal heeft de eerste Ultimo Award in ontvangst mogen nemen tijdens het Ultimo Gebruikerscongres, waarvan het thema “Rust, Richting en Rendement” was. Het St Jansdal is tot winnaar gekozen vanwege de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, de visie op de toekomst en doordat vele oplossingen zich inmiddels in de praktijk bewezen hebben. 

 

 

  Borstvoedingsvriendelijk ziekenhuis

Borstvoedingsvriendelijk ziekenhuis

Stichting zorg voor borstvoeding

Behaald in: juli 2009

 

De kraamafdeling en de kinder- en tienerafdeling hebben het borstvoedingscertificaat van Stichting Zorg voor Borstvoeding behaald. Dit betekent dat het ziekenhuis voldoet aan de voorwaarden voor een hoge kwaliteit aan begeleiding bij borstvoeding. De afdelingen hebben drie jaar flinke inspanningen geleverd om de punten op de i te zetten. Stichting Zorg voor Borstvoeding ziet erop toe dat het ziekenhuis zich aan alle tien vuistregels houdt en heeft grondig onderzoek gedaan. 

 

 

  apneuzorg

Vier sterren voor apneuzorg

De ApneuVereniging Nederland

Ontvangen in: februari 2009

 

Het St Jansdal behoort tot een van de dertig topklinieken die zich bezighouden met de behandeling van slaapapneu. De ApneuVereniging Nederland onderzocht door middel van een patiënten tevredenheidsonderzoek de kwaliteit van diagnostiek, behandeling en begeleiding. Het St Jansdal ontving vier van de vijf sterren. Meer info op www.nvsap.nl.

 

 

  Linnauspenning

Linnauspenning

Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement Noordwest-Veluwe en Flevoland

Ontvangen: januari 2009

 

St Jansdal heeft de Linnaeuspenning ontvangen voor onderneming van het jaar 2008 voor bewezen ondernemerschap, visie en creativiteit. "Het St Jansdal manifesteert zich als maatschappelijk ondernemer op bijzondere wijze en onderscheidt zich op uitzonderlijke wijze, en is daarmee een voorbeeld voor velen", aldus de juryleden.

 

 

 

 

 

 

Erkend leerbedrijf bedrijfsbeveiliging ECABO Beoordeling: januari 2010  

 

St Jansdal is een erkend leerbedrijf en mag stagiaires voor de bedrijfsbeveiliging in zetten. Dit wordt getoetst door de ECABO. St Jansdal was al erkend leerbedrijf voor andere disciplines, maar sinds begin 2010 ook voor de bedrijfsbeveiliging.  

Tweede plaats beste jaarverslagen

Ernst & Young

Beoordeling: februari 2009

 

Ziekenhuis St Jansdal eindigde als tweede in een onderzoek naar beste jaarverslagen van 2007. Het Erasmus MC heeft van alle zorginstellingen het beste jaarverslag. Dat blijkt uit een onderzoek van Ernst & Young. Volgens de onderzoekers is een duidelijk jaarverslag belangrijk bij het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Mensen kunnen via het verslag immers zien wat het ziekenhuis heeft gepresteerd op de verschillende terreinen. Uit het onderzoek blijkt ook dat het algehele kwaliteitsniveau van de verslaggeving nog steeds toeneemt, waardoor sprake is van een grotere transparantie in de zorg. 

 

 

 

 

  Timmy-award

Timmy-award

Stichting Dada

Ontvangen in: december 2008

  

Het St Jansdal heeft als eerste instelling de Timmie Award ontvangen. Deze prijs wordt vanaf heden ieder jaar toegekend aan een zorginstelling waar een toonaangevend kinderproject met behulp van financiering door de Stichting DaDa is uitgevoerd. De Stichting werd opgericht in 2000 en zet zich in voor het verbeteren en kindvriendelijk maken van de zorg aan kinderen in Nederland. Timmie Award 2008 heeft het St Jansdal ontvangen voor het giraffenproject met de naam ‘Angst verminderen bij kinderen’. Zie voor meer informatie www.vriendenvanstjansdal.nl 

 

 

 

Beste Werkgevers

Effectory en Volkskrant Banen

Behaald in: 2010

  

Het St Jansdal behoort in 2010 tot de Beste Werkgevers van Nederland! Het Beste Werkgeversonderzoek is door Effectory en Volkskrant Banen ontwikkeld om een objectief oordeel te kunnen vellen over werkgeverschap in Nederland. In 2010 hebben 100 organisaties zich gekwalificeerd als Beste Werkgever in de categorie 'meer dan 1000 medewerkers'. Het St Jansdal heeft een tevredenheidsscore van 7,6. Meer info op www.beste-werkgevers.nl.

 

 

  Onderzoeksbureau Roland Berger

Onderzoeksbureau Roland Berger

Top 5 beste ziekenhuizen

Beoordeling: december 2008 

  

In 2007 werd St Jansdal uitgeroepen tot het beste ziekenhuis in dit onderzoek. Ook in 2008 behoort St Jansdal tot de top 5. Er is door Roland Berger in 2008 geen ranglijst gepubliceerd, omdat in de ranglijsten de individuele ziekenhuizen sterk variëren in relatieve prestaties. Vijf ziekenhuizen staan echter wel vermeld in het rapport, omdat deze ziekenhuizen de afgelopen periode consequent beter scoorden dan de overige ziekenhuizen. Het gaat om: Nij Smellinghe in Drachten, Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen, Westfries Gasthuis in Hoorn, het Deventer Ziekenhuis en ons ziekenhuis St Jansdal.

 

 

  Intercity Consultancy

5e positie St Jansdal website

Intercity Consultancy

Behaald in: november 2008 

 

Jaarlijks onderzoekt consultantsbureau Intercity Consultancy de websites van de Nederlandse ziekenhuizen in een zogeheten zorgwebmonitor. Zij beoordelen de internetsites op gebruiksvriendelijkheid, interactiviteit en transparantie. De website van ziekenhuis St Jansdal is op de 5e plaats geëindigd van de 94 onderzochte websites. Meer info op www.zorgwebmonitor.nl.